1 การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุมการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

2 ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นของ ICS Travel Group และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อใช้ไซต์นี้คุณจะไม่ได้รับผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งใด ๆ ที่รบกวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เนื้อหาบางอย่างในไซต์นี้ (รวมถึงภาพ) อาจเป็นของบุคคลที่สาม การใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามบนไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการให้สิทธิ์ในการใช้งานแก่คุณโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

3 ความรับผิด / ชดใช้ค่าเสียหาย

เราไม่ได้ยกเว้นสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่ไม่สามารถ จำกัด ยกเว้นหรือแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามเราไม่รวมสิทธิอื่น ๆ การเยียวยาเงื่อนไขและการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือว่าปราศจากข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาด เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ท่านได้รับ (รวมถึงความเสียหายของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์) อันเป็นผลมาจากการใช้ไซต์นี้ และเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานได้ฟรีไม่มีไวรัสหรือบั๊ก

คุณชดใช้ค่าเสียหาย ICS Travel Group และกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนต่อต้านการกระทำการเรียกร้องการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ

4 การเปลี่ยนแปลง

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะให้ข้อมูลเหล่านี้ในส่วนนี้หรือถ้าเป็นไปได้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว

5 ทั่วไป

การอ้างอิงถึง“ เรา”“ ของเรา” และ“ พวกเรา” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นการอ้างอิงถึง ICS Travel Group. การอ้างอิงถึง“ ไซต์ของเรา” หรือ“ ไซต์นี้” รวมถึงไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์