Azerai

ลาว - ​​หลวงพระบาง

รายละเอียดของโรงแรม

Azerai เป็นโรงแรมใหม่ที่หรูหราตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าแก่และเล็ก ๆ ของเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นมรดกโลกของ UNESCO ใน 1995 มีที่ประมาณ 350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในภาคเหนือของประเทศลาวที่บรรจบกันของแม่น้ำ Nam Khan และแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยภูเขาที่เขียวชอุ่มและที่อยู่อาศัยเหนือเตา 30 (วัด) พระราชวังเดิมและบ่ออันงดงามนับเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของประเทศลาว

ประเภท

รีสอร์ทดีลักซ์ระดับ 5

สินค้าคงคลัง

จุดขายที่ไม่ซ้ำกัน

  • แบ่งปัน: