ข่าวประชาสัมพันธ์

16 Mar 2020

COVID-19 สรุปสถานการณ์ ณ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

การระบาดของ COVID-19 (Coronavirus) อย่างต่อเนื่องกำลังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางทั่วโลกและก่อให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากกับ ...

14 พฤศจิกายน 2019

ผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เรายินดีที่จะประกาศการเพิ่มผู้จัดการฝ่ายขายใหม่ให้กับทีมขายทั่วโลกของเรา อยู่ในออสเตรเลีย ...