16 Mar 2020

COVID-19 สรุปสถานการณ์ ณ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

การระบาดของ COVID-19 (Coronavirus) ที่กำลังเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางรอบโลกและทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากกับ ...

05 Mar 2020

การฝึกอบรมศิลปะและตรอกซอกซอย

ตรอกซอกซอยศิลปะ Walk Yangon ที่ประดับประดาไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตชีวางานศิลปะจากศิลปินท้องถิ่นในแกลเลอรี่ชื่อดังลองมือของคุณ ...

05 Mar 2020

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ในฐานะ บริษัท วิสัยทัศน์ของเราคือการมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษผ่านการเดินทางที่เชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรม ของเรา ...