1. Acceptatie van algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zijn van toepassing op uw gebruik van deze site. Uw gebruik van deze site geeft aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid.

2. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van deze site behoort toe ICS Travel Group en wordt beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Door het gebruik van deze site verkrijgt u geen interesse in dat intellectuele eigendom. Het is u niet toegestaan ​​iets te doen dat onze intellectuele eigendomsrechten schendt.

Bepaalde inhoud op deze site (inclusief afbeeldingen) kan eigendom zijn van derden. Het gebruik van inhoud van derden op deze site mag niet worden geïnterpreteerd als het verlenen van enig gebruiksrecht aan u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de relevante eigenaar.

3. Aansprakelijkheid / Vrijwaring

We sluiten geen rechten of rechtsmiddelen uit die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. We sluiten echter alle andere rechten, rechtsmiddelen, voorwaarden en garanties uit met betrekking tot uw gebruik van deze site. In het bijzonder: we garanderen niet de juistheid van de informatie op deze site of dat deze vrij is van fouten of fouten; wij dragen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u voor enig verlies of enige schade die u lijdt (inclusief hardware- of softwareschade) als gevolg van uw gebruik van deze site; en we garanderen niet dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of bugs.

Je vrijwaart ICS Travel Group en haar directeuren, functionarissen, werknemers en agenten tegen alle actie, claim, verlies of kosten die voortvloeien uit of in verband met uw gebruik van deze site.

4. Veranderingen

We kunnen van tijd tot tijd eventuele algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze site wijzigen zonder kennisgeving aan u. Als er wijzigingen worden aangebracht, zullen we deze in dit gedeelte of, indien van toepassing, onder het Privacybeleid verstrekken. Door uw voortgezet gebruik van deze site, wordt u geacht wijzigingen in de Algemene voorwaarden of het Privacybeleid te hebben aanvaard.

5. Algemeen

Verwijzingen naar "wij", "onze" en "ons" in deze Algemene voorwaarden zijn verwijzingen naar ICS Reisgroep. Verwijzingen naar "onze site" of "deze site" omvatten alle gerelateerde sites.

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Singapore.